MENU
Aula_close Layer 1

Faktuelle oplysninger

Antal elever
Samlet elevtal pr. 05.09.2019: 828 elever hvoraf 73 går i vores special center

Karakterer, fravær og trivsel
Oplysninger om gennemsnitskarakterer ved folkeskolens afgangsprøve i de bundne fag, overgangsfrekvens til anden uddannelse samt taldata om fravær og trivsel findes i Undervisningsministeriets database:   Se data for Kongehøjskolen her

 

Ansatte pr. 1. august 2019
Lærere: 50
Pædagoger og medhjælpere :  25
Administrativt personale herunder ledelsen: 8
Servicepersonale: 25