MENU
Aula_close Layer 1

Skolepsykologer

Kongehøjskolen har 2 skolepsykologer tilknyttet

De kan kontaktes ved henvendelse til PPRs sekretær Camilla Wind, tlf: 737 6 72 37 eller e-mail: ppr@aabenraa.dk
>> Link til PPR

 

Skolepsykolog Rita Rix Jørgensen       

       Skolepsykolog 0.-9. årgang
       Rita Rix Jørgensen

       Kontor Tøndervej lokale:   D313 (kontorgangen)
       Kontor Dr.Margr.Vej:  Lokale R616 (Kontorbygningen)

 

luc       
       Skolepsykolog for specialcenter

       Luc Tan Le
       Kontor Tøndervej lokale:  D313 (kontorgangen)

 

 

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er en afdeling af Børn og Skole i Aabenraa kommune. Her er der ansat psykologer, tale/hørelærere og forskellige konsulenter der alle har til opgave at bistå skoler og dagtilbud med råd og vejledning eller udredninger, når der er brug for at justere pædagogikken i forhold til børn med særlige behov. Det betyder, at PPR er den faglige instans børn, forældre og fagfolk kan henvende sig til, når et barn har indlæringsvanskeligheder eller problemer med tilpasning og trivsel i skoler og dagtilbud.

PPR´s arbejdsområde relaterer sig primært til lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand. PPR´s ydelser og samarbejde retter sig mod alle afdelinger og institutioner i Børn og Skole.

Hovedopgaver:

  • Pædagogisk, psykologisk rådgivning, vejledning, undervisning og korterevarende behandling ift. 0-18 årige børn og unge
  • Børnefysioterapeutisk bistand til småbørn
  • Udvikling af den almene og den specialpædagogiske praksis
  • Udvikling af det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet
  • Organisatorisk og foranstaltningsmæssig rådgivning