MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling

Kongehøjskolens indskoling består af klassetrinnene 0-3. klasse samt en SFO afdeling, der har et fritidstilbud til børn fra samme klassetrin.

Indskoling og SFO er beliggende i egne bygninger og på egen matrikel, med Vestvejen som den fysiske skillelinje til den øvrige del af skolen. Indskolingen råder over egne faglokaler og idrætsmuligheder, og har gode og spændende faciliteter til udendørs aktiviteter.

I indskolingen består samarbejdsteamene omkring årgangene af såvel lærere som pædagoger.